Idiomy niemieckie

Idiomy niemieckie    Wikipedia tak definiuje słowo idiom: Idiom - wyrażenie językowe, którego znaczenie jest swoiste, odmienne od znaczenia jakie należałoby mu przypisać biorąc pod uwagę poszczególne części składowe oraz reguły składni.     Prościej będzie to przedstawić na kilku praktycznych przykładach. I tak oto na przykład wyrażenie:  "Tu jest jest pies pogrzebany" nie oznacza miejsca pochowania psa, lecz krótko mówiąc: "w tym problem". Jeśli...


Homonimy w języku niemieckim

Homonimy w języku niemieckim   Homonimy to słowa w danym języku brzmiące identycznie, bądź mające tą samą pisownie, posiadające jednak odmienne znaczenie.   Wybrane homonimy w języku polskim:    pilot (od telewizora) <> pilot (kierowca samolotu) zamek (średniowieczny budynek) <> zamek (w drzwiach) <> zamek (w spodniach) morze <> może kot <> kod  


Internacjonalizmy w j. niemieckim

Internacjonalizmy, czyli jak szybko nauczyć się języka niemieckiego   Wikipedia tak oto definiuje słowo internacjonalizm: Internacjonalizm – wyraz posiadający podobną formę i brzmienie w wielu językach oraz wyrażający tę samą lub zbliżoną treść.    Dzięki internacjonalizmom bardzo szybko możesz opanować kilkadziesiąt słów języka, którego się uczysz, nawet jeśli jeszcze przed chwilą nie miałeś pojęcia, jak owe wyrazy w danym języku brzmią.   Dzieje...


Piosenki jako metoda nauki języka niemieckiego

Słuchanie i tłumaczenie piosenek jako jedna ze skutecznych metod nauki języka niemieckiego   Słuchanie i tłumaczenie sobie piosenek z języka obcego na ojczysty jest jedną z metod na opanowanie słownictwa. Przy okazji śledząc tekst piosenki można też załapać jako"efekt uboczny" jakąś regułę gramatyczną, np. szyk wyrazów w zdaniu po określonym spójniku itd.   Aby nauka języka niemieckiego poprzez tłumaczenie tekstu piosenki była najbardziej skuteczna, zawsze...


Wyznaczanie celów, czyli motywacji ciąg dalszy

Wyznaczanie celów jako czynnik motywujący do nauki   Dlaczego w ogóle powinieneś wyznaczać sobie cel nauki? Przenieśmy to na dowolną dziedzinę życia. Wsiadasz w samochód, odpalasz silnik i ruszasz byle gdzie, byle przed siebie. Gdzie wylądujesz? Najprawdopodobniej nie tam, gdzie chciałeś. Choć trudno to tak nazwać, bo przecież sam nie wiesz, dokąd jechałeś.   Mając przed sobą jasno określony cel, wybierasz jak najkrótszą i jak najłatwiejszą drogę do jego...