Idiomy niemieckie

Idiomy niemieckie    Wikipedia tak definiuje słowo idiom: Idiom - wyrażenie językowe, którego znaczenie jest swoiste, odmienne od znaczenia jakie należałoby mu przypisać biorąc pod uwagę poszczególne części składowe oraz reguły składni.     Prościej będzie to przedstawić na kilku praktycznych przykładach. I tak oto na przykład wyrażenie:  "Tu jest jest pies pogrzebany" nie oznacza miejsca pochowania psa, lecz krótko mówiąc: "w tym problem". Jeśli...


Homonimy w języku niemieckim

Homonimy w języku niemieckim   Homonimy to słowa w danym języku brzmiące identycznie, bądź mające tą samą pisownie, posiadające jednak odmienne znaczenie.   Wybrane homonimy w języku polskim:    pilot (od telewizora) <> pilot (kierowca samolotu) zamek (średniowieczny budynek) <> zamek (w drzwiach) <> zamek (w spodniach) morze <> może kot <> kod  


Piosenki jako metoda nauki języka niemieckiego

Słuchanie i tłumaczenie piosenek jako jedna ze skutecznych metod nauki języka niemieckiego   Słuchanie i tłumaczenie sobie piosenek z języka obcego na ojczysty jest jedną z metod na opanowanie słownictwa. Przy okazji śledząc tekst piosenki można też załapać jako"efekt uboczny" jakąś regułę gramatyczną, np. szyk wyrazów w zdaniu po określonym spójniku itd.   Aby nauka języka niemieckiego poprzez tłumaczenie tekstu piosenki była najbardziej skuteczna, zawsze...


TOMASZ ZALEWSKI WITA

Cześć! Nazywam się Tomasz Zalewski i nauczę Cię języka niemieckiego. Tomasz Zalewski                 Kilkanaście lat temu, podobnie jak Ty, nie znałem zbyt dobrze języka niemieckiego. Nie miałem wówczas ŻADNEJ strategii ani na naukę słownictwa, ani na opanowanie gramatyki. Przez lata jedynym stosowanym przeze mnie sposobem było monotonne powtarzanie sobie słówek na zasadzie: "pies" - "der Hund", "der Hund" - "pies", "pies" - "der Hund",...