Czas Perfekt czasowników mocnych i nieregularnych w niemieckim

Czas Perfekt czasowników mocnych i nieregularnych w języku niemieckim budujemy również przy pomocy czasownika posiłkowego „haben” lub „sein” oraz imiesłowu czasu przeszłego Partizip II. Z tą różnicą, że w przypadku czasowników mocnych / nieregularnych Partizip II co prawda dostaje przedrostek „ge-” , ale zamiast końcówki „-t” jest to prawie zawsze końcówka „-en”. Do tego często mamy też do czynienia ze zmianą samogłoski rdzennej, co zostało przedstawione na poniższych obrazkach.

 

Czasowniki oznaczone gwiazdką (*) łączą się zarówno z „haben”, jak i z „sein”. Jednakże prawie zawsze będzie to czasownik posiłkowy „sein”. Wszystko zależy od kontekstu. Jeśli nie jesteś pewien, jakiego czasownika posiłkowego użyć w takich przypadkach, użyj „sein”. Na 98% będzie to właściwy czasownik posiłkowy.

 

Jeśli w poniższych tabelach zobaczysz pola zaznaczego na żółto, możesz być pewien, że podane czasowniki tworzą czas Perfekt z czasownikiem posiłkowym „sein”.

 

Czy wiedziałeś o tym, że zapamiętanie imiesłowów czasu przeszłego Perfekt w języku niemieckim można ułatwić sobie poprzez odpowiednie posegregowanie ich w tabeli, wg określonych zasad ich tworzenia?  Przyjrzyj się więc dokładnie poniższym tabelom.

 

Zamiana samogłoski rdzennej i” wu”, np. finden –> gefunden, singen –> gesungen itd.

Budowa czasu Perfekt czasowników mocnych i nieregularnych (1)
Budowa czasu Perfekt czasowników mocnych i nieregularnych (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamiana dwugłoski rdzennej ie” w „o”, np. fliegen –> geflogen, riechen –> gerochen itd.

Budowa czasu Perfekt czasowników mocnych i nieregularnych (2)
Budowa czasu Perfekt czasowników mocnych i nieregularnych (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamiana dwugłoski rdzennej ei” wie”, np. bleiben –> geblieben, leihen –> geliehen itd.

Budowa czasu Perfekt czasowników mocnych i nieregularnych (3)
Budowa czasu Perfekt czasowników mocnych i nieregularnych (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamiana dwugłoski rdzennej ei” wi”, np. leiden –> gelitten, schneiden –> geschnitten itd.

Dodatkowo spółgłoski „d” oraz „t” zamieniają się w „tt”.

Budowa czasu Perfekt czasowników mocnych i nieregularnych (4)
Budowa czasu Perfekt czasowników mocnych i nieregularnych (4)

 

 

 

 

 

 

 

Zamiana samogłoski rdzennej i” w „o”, np. beginnen –> begonnen, gewinnen –> gewonnen itd.

Budowa czasu Perfekt czasowników mocnych i nieregularnych (5)
Budowa czasu Perfekt czasowników mocnych i nieregularnych (5)

 

 

 

 

 

 

Zamiana samogłoski rdzennej „e” w „o”, np. brechen -> gebrochen, sprechen -> gesprochen itd.

Budowa czasu Perfekt czasowników mocnych i nieregularnych (6)
Budowa czasu Perfekt czasowników mocnych i nieregularnych (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamiana samogłoski rdzennej „e” w „a”, np. brennen –> gebrannt, nennen –> genannt itd.

Zauważ, co jeszcze dzieje się w przypadku czasowników: „bringen” oraz „denken”!

Budowa czasu Perfekt czasowników mocnych i nieregularnych (7)
Budowa czasu Perfekt czasowników mocnych i nieregularnych (7)

 

 

 

 

 

 

 

Czasowniki, które tworzą Partizip II poprzez dodanie przedrostka „ge-” . NIE zmienia się w nich samogłoska rdzenna. Końcówka imiesłowu pozostaje „-en”.

Budowa czasu Perfekt czasowników mocnych i nieregularnych (8)
Budowa czasu Perfekt czasowników mocnych i nieregularnych (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostało jeszcze kilka(-naście) bardzo ciekawych czasowników w języku niemieckim, które tworzą czas Perfekt inaczej, niż w zaprezentowanych powyżej tabelach. Na to zostanie poświęcony osobny wpis.

Komentarze

Komentarze